Hersentumoren worden gezien als een van de ergste vormen van kanker, met een overlevingskans van slechts 32% na 5 jaar. Onder deze tumoren staat glioblastoom bekend als de meest agressieve vorm van hersenkanker. De prognose van deze patiënten is nog slechter, met een algehele overleving van slechts 14-16 maanden na diagnose. Chirurgie en behandeling met chemo- en radiotherapie kunnen de levensverwachting slechts met 2 maanden verlengen en er zijn geen gedefinieerde behandelingsopties beschikbaar na herval. Bovendien, door de unieke moleculaire samenstelling van elke tumor vertoont slechts een deel van de patiënten respons na behandeling met deze standaardtherapie. Daarenboven verhindert de bloed-hersenbarrière, een beschermend mechanisme dat instaat voor de passage van stoffen naar de hersenen, effectief transport van medicijnen naar de tumor.

Gezien deze slechte prognose en de gelimiteerde therapeutische opties voor de behandeling van glioblastoom engageert het 4Brain labo zich in de zoektocht naar effectieve en nieuwe behandelingen om deze ziekte te bestrijden. Onze eerste focus bestaat uit drug repurposing: identificatie van bestaande geneesmiddelen initieel ontwikkeld voor andere doeleinden en hergebruik hiervan als anti-kanker behandeling. Dit kan een enorme meerwaarde bieden voor glioblastoom patiënten, aangezien deze medicijnen veel sneller in de kliniek geïmplementeerd kunnen worden wegens hun gekend veiligheidsprofiel. Bovendien worden deze behandelingen beschouwd als hoogst kost effectieve therapeutische opties, in vergelijking met nieuw ontwikkelde medicijnen.  Een tweede focus van het 4Brain labo bestaat uit de zoektocht naar nieuwe strategieën om medicijnafgifte in het brein te verbeteren met focused ultrasound. Met behulp van deze geavanceerde technologie streven we ernaar om de bloed-hersenbarrière op een niet-invasieve manier te openen om hogere concentraties aan medicijnen in de hersenen te verkrijgen, met als ultieme doel de therapeutische werkzaamheid te verhogen.

Door onze nauwe samenwerkingen met verschillende experten in het veld en het Departement Neurochirurgie van het UZ Gent is de transitie van onze veelbelovende preklinische resultaten naar patiëntenzorg gewaarborgd.